Dei Utvalde

Setting
Eigenlaga mellomhøg fantasy
Stil
I tråd med settinga
System
Eigenlaga system med sterk arv frå Rolemaster
Starta
September 1992
Avslutta
Hausten 1993
Deltakarar
Tor Gjerde (spelleiar), Hege Anita Ossletten, Hilde Margrethe Grande, Ole André Schistad, Petter Stene, Olivier Banessy (berre ei kort stund mot slutten)
Arnold (Hege)
Mystikar som hadde funne ut alt om verda og menneska ved å sitje mange år åleine i ei fjellhòle
Kish (Hilde)
Gatejente og løynmordar frå Ostrogard som til slutt vart gift med kongen
Heimdal (Ole)
Con-artist frå Ostrogard
Ga'Lman og Gerald (Petter)
Ga'Lman var ein landevegsrøvar. Redda livet til Gerald kort tid før han døydde. Gerald var oppfostra av to brør, ein krigar og ein magikar, og var opplærd av båe. Ga'Lman og Gerald var «lagnadsbrør», Ga'Lman måtte døy og Gerald ta over for honom for å oppfylla profetien