Det Viktorianske

Soge som ikkje heilt tok av

Setting
London og Oxford på 1860-talet
Stil
?
System
Nei
Starta
Hausten 1996
Avslutta
Våren 1997
Deltakarar
Tor Gjerde (spelleiar), Hege Anita Ossletten, Steinar Knutsen
Sean Connor (Hege)
Son av ein styrtrik amerikansk jarnbanebaron, drog til england for å studere og endte opp som betalande(!) assistent for Professor William de Vere, Jarl av Oxford.
Jarl William de Vere av Oxford (Steinar)
Blakk høgadeleg som lever i fortida.