Neverwhere

Setting
Multivers, Sentrert kring Jorda (London). Notid. Inspirert av Neil Gaiman (fjernsynsserien «Neverwhere» og teikneserien «Books of Magic»).
Stil
Uhøgtideleg powertrip?
System
Nei
Starta
Hausten 1998
Avslutta
Nei
Deltakarar
Tor Gjerde (spelleiar), Hege Anita Ossletten, Steinar Knutsen
Martinius (Hege)
Svært mektig magikar (Opnar), medlem av Ordenen, opplærd av Nicolay. Eig eit eksklusivt kunstgalleri sentralt i London, og bur i same bygg. Galleriet vert for det meste drive av Karen. Elskar egg, og et dei fleste måltida på Papandreos' greske restaurant. Prøvar stadig å skjøna «dei Mundane».
John (Steinar)
Brukar sjeldan det same namnet so monge gonger at han kan seiast å heite noko, men kalla seg «John» fyrste gongen han møtte Martinius. Har ikkje fast bustad, men kan når og kor som helst finne eit krypinn. Han stel lukke frå omgjevnadane, som vert betalt attende med tilsvarande ulukke so snart han forlet åstaden.